การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลบนผิวที่ปลูกด้วยข้าว
การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลบนผิวที่ปลูกด้วยข้าว
ชื่อเรื่อง :
การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลบนผิวที่ปลูกด้วยข้าว
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วนิดา ดวงใจสัก
ผู้แต่งร่วม :
-

วนิดา ดวงใจสัก. 2553. การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลบนผิวที่ปลูกด้วยข้าว. คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

วนิดา ดวงใจสัก. (2553) การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลบนผิวที่ปลูกด้วยข้าว . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

วนิดา ดวงใจสัก. การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลบนผิวที่ปลูกด้วยข้าว. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.

วนิดา ดวงใจสัก. (2553) การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลบนผิวที่ปลูกด้วยข้าว . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0