การพัฒนาและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนบางกะเจ้าเพื่อการท่องเที่ยว
การพัฒนาและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนบางกะเจ้าเพื่อการท่องเที่ยว
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนบางกะเจ้าเพื่อการท่องเที่ยว
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศรีณัฐ ไทรชมภู
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศรีณัฐ ไทรชมภู. 2552. การพัฒนาและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนบางกะเจ้าเพื่อการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร;

ศรีณัฐ ไทรชมภู. (2552) การพัฒนาและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนบางกะเจ้าเพื่อการท่องเที่ยว. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร:กรุงเทพฯ.

ศรีณัฐ ไทรชมภู. การพัฒนาและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนบางกะเจ้าเพื่อการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2552. Print.

ศรีณัฐ ไทรชมภู. (2552) การพัฒนาและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนบางกะเจ้าเพื่อการท่องเที่ยว. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 233
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 128
วิชาการ :
 108
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0