บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ชื่อเรื่อง :
บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทัศนาภรณ์ กุณฑลลักษมี
ผู้แต่งร่วม :
กัลยา ทักษิณาเจนกิจ

ทัศนาภรณ์ กุณฑลลักษมี,กัลยา ทักษิณาเจนกิจ. 2553. บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น:วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น;

ทัศนาภรณ์ กุณฑลลักษมี,กัลยา ทักษิณาเจนกิจ. (2553) บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น:ขอนแก่น.

ทัศนาภรณ์ กุณฑลลักษมี,กัลยา ทักษิณาเจนกิจ. บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น:วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น, 2553. Print.

ทัศนาภรณ์ กุณฑลลักษมี,กัลยา ทักษิณาเจนกิจ. (2553) บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น:ขอนแก่น.