การเตรียมแอนติบอดีของมนุษย์ชนิดโมโนโคลนาลที่สามารถลบล้างพิษจากเชื้อบาดทะยักโดยเทคนิคฟาจดิสเพลย์
การเตรียมแอนติบอดีของมนุษย์ชนิดโมโนโคลนาลที่สามารถลบล้างพิษจากเชื้อบาดทะยักโดยเทคนิคฟาจดิสเพลย์
ชื่อเรื่อง :
การเตรียมแอนติบอดีของมนุษย์ชนิดโมโนโคลนาลที่สามารถลบล้างพิษจากเชื้อบาดทะยักโดยเทคนิคฟาจดิสเพลย์
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นิตยา อินทราวัฒนา
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

นิตยา อินทราวัฒนา. 2552. การเตรียมแอนติบอดีของมนุษย์ชนิดโมโนโคลนาลที่สามารถลบล้างพิษจากเชื้อบาดทะยักโดยเทคนิคฟาจดิสเพลย์. กรุงเทพฯ:ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2009.77

นิตยา อินทราวัฒนา. (2552) การเตรียมแอนติบอดีของมนุษย์ชนิดโมโนโคลนาลที่สามารถลบล้างพิษจากเชื้อบาดทะยักโดยเทคนิคฟาจดิสเพลย์. ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2009.77

นิตยา อินทราวัฒนา. การเตรียมแอนติบอดีของมนุษย์ชนิดโมโนโคลนาลที่สามารถลบล้างพิษจากเชื้อบาดทะยักโดยเทคนิคฟาจดิสเพลย์. กรุงเทพฯ:ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2009.77

นิตยา อินทราวัฒนา. (2552) การเตรียมแอนติบอดีของมนุษย์ชนิดโมโนโคลนาลที่สามารถลบล้างพิษจากเชื้อบาดทะยักโดยเทคนิคฟาจดิสเพลย์. ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2009.77

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0