การเตรียมเส้นใยเจลาตินโดยการปั่นแบบไฟฟ้าสถิต และการเชื่อมขวางแผ่นเส้นใยเจลาตินด้วยวิธีต่างๆ
การเตรียมเส้นใยเจลาตินโดยการปั่นแบบไฟฟ้าสถิต และการเชื่อมขวางแผ่นเส้นใยเจลาตินด้วยวิธีต่างๆ
ชื่อเรื่อง :
การเตรียมเส้นใยเจลาตินโดยการปั่นแบบไฟฟ้าสถิต และการเชื่อมขวางแผ่นเส้นใยเจลาตินด้วยวิธีต่างๆ
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
หทัยรัตน์ จีระธวัชชัย
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

หทัยรัตน์ จีระธวัชชัย. 2550. การเตรียมเส้นใยเจลาตินโดยการปั่นแบบไฟฟ้าสถิต และการเชื่อมขวางแผ่นเส้นใยเจลาตินด้วยวิธีต่างๆ. คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2007.241

หทัยรัตน์ จีระธวัชชัย. (2550) การเตรียมเส้นใยเจลาตินโดยการปั่นแบบไฟฟ้าสถิต และการเชื่อมขวางแผ่นเส้นใยเจลาตินด้วยวิธีต่างๆ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2007.241

หทัยรัตน์ จีระธวัชชัย. การเตรียมเส้นใยเจลาตินโดยการปั่นแบบไฟฟ้าสถิต และการเชื่อมขวางแผ่นเส้นใยเจลาตินด้วยวิธีต่างๆ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2007.241

หทัยรัตน์ จีระธวัชชัย. (2550) การเตรียมเส้นใยเจลาตินโดยการปั่นแบบไฟฟ้าสถิต และการเชื่อมขวางแผ่นเส้นใยเจลาตินด้วยวิธีต่างๆ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2007.241

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0