ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาท ของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต่อการสร้างอนุมูลอิสระและการทำลายสมอง จากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงในหนูแรท
ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาท ของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต่อการสร้างอนุมูลอิสระและการทำลายสมอง จากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงในหนูแรท
ชื่อเรื่อง :
ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาท ของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต่อการสร้างอนุมูลอิสระและการทำลายสมอง จากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงในหนูแรท
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อุษา ชัยมาด
ผู้แต่งร่วม :
สุพัตรา ศรีไชยรัตน์
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อุษา ชัยมาด. 2552. ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาท ของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต่อการสร้างอนุมูลอิสระและการทำลายสมอง จากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงในหนูแรท. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2009.1348

อุษา ชัยมาด. (2552) ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาท ของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต่อการสร้างอนุมูลอิสระและการทำลายสมอง จากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงในหนูแรท . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2009.1348

อุษา ชัยมาด. ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาท ของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต่อการสร้างอนุมูลอิสระและการทำลายสมอง จากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงในหนูแรท. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2009.1348

อุษา ชัยมาด. (2552) ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาท ของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต่อการสร้างอนุมูลอิสระและการทำลายสมอง จากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงในหนูแรท . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2009.1348

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS