หลักการป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้า ในกฎหมายทะเลศึกษากรณีประมง
หลักการป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้า ในกฎหมายทะเลศึกษากรณีประมง
ชื่อเรื่อง :
หลักการป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้า ในกฎหมายทะเลศึกษากรณีประมง
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นิชุดา เศรษฐะทัตต์
ผู้แต่งร่วม :
ชุมพร ปัจจุสานนท์
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นิชุดา เศรษฐะทัตต์. 2551. หลักการป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้า ในกฎหมายทะเลศึกษากรณีประมง. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2008.212

นิชุดา เศรษฐะทัตต์. (2551) หลักการป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้า ในกฎหมายทะเลศึกษากรณีประมง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2008.212

นิชุดา เศรษฐะทัตต์. หลักการป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้า ในกฎหมายทะเลศึกษากรณีประมง. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2008.212

นิชุดา เศรษฐะทัตต์. (2551) หลักการป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้า ในกฎหมายทะเลศึกษากรณีประมง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2008.212

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0