การสำรวจปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของแรงงานไทยในรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การสำรวจปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของแรงงานไทยในรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ชื่อเรื่อง :
การสำรวจปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของแรงงานไทยในรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณัฐวรรณ นุ่มใส
ผู้แต่งร่วม :
รัตนวดี โชติกพนิช, ปราณี อมรรัตนศักดิ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ณัฐวรรณ นุ่มใส. 2552. การสำรวจปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของแรงงานไทยในรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์. , มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

ณัฐวรรณ นุ่มใส. (2552) การสำรวจปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของแรงงานไทยในรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

ณัฐวรรณ นุ่มใส. การสำรวจปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของแรงงานไทยในรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552.

ณัฐวรรณ นุ่มใส. (2552) การสำรวจปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของแรงงานไทยในรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 23
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 20
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0