การพัฒนามาตรฐานสารสกัดจากมังคุดและการประยุกต์ใช้เป็นอาหารเสริม
การพัฒนามาตรฐานสารสกัดจากมังคุดและการประยุกต์ใช้เป็นอาหารเสริม
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนามาตรฐานสารสกัดจากมังคุดและการประยุกต์ใช้เป็นอาหารเสริม
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธนะเศรษฐ์ ร้าวหิรัญพัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ธนะเศรษฐ์ ร้าวหิรัญพัฒน์,ธนะเศรษฐ์ ร้าวหิรัญพัฒน์..[และคนอื่นๆ]. 2552. การพัฒนามาตรฐานสารสกัดจากมังคุดและการประยุกต์ใช้เป็นอาหารเสริม. นครปฐม:คณะเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2009.12

ธนะเศรษฐ์ ร้าวหิรัญพัฒน์,ธนะเศรษฐ์ ร้าวหิรัญพัฒน์..[และคนอื่นๆ]. (2552) การพัฒนามาตรฐานสารสกัดจากมังคุดและการประยุกต์ใช้เป็นอาหารเสริม. คณะเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2009.12

ธนะเศรษฐ์ ร้าวหิรัญพัฒน์,ธนะเศรษฐ์ ร้าวหิรัญพัฒน์..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนามาตรฐานสารสกัดจากมังคุดและการประยุกต์ใช้เป็นอาหารเสริม. นครปฐม:คณะเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2009.12

ธนะเศรษฐ์ ร้าวหิรัญพัฒน์,ธนะเศรษฐ์ ร้าวหิรัญพัฒน์..[และคนอื่นๆ]. (2552) การพัฒนามาตรฐานสารสกัดจากมังคุดและการประยุกต์ใช้เป็นอาหารเสริม. คณะเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2009.12