การพัฒนาวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงความถี่ไมโครเวฟ
การพัฒนาวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงความถี่ไมโครเวฟ
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงความถี่ไมโครเวฟ
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นันทกานต์ วงศ์เกษม
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

นันทกานต์ วงศ์เกษม. 2553. การพัฒนาวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงความถี่ไมโครเวฟ. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2010.89

นันทกานต์ วงศ์เกษม. (2553) การพัฒนาวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงความถี่ไมโครเวฟ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2010.89

นันทกานต์ วงศ์เกษม. การพัฒนาวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงความถี่ไมโครเวฟ. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2010.89

นันทกานต์ วงศ์เกษม. (2553) การพัฒนาวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงความถี่ไมโครเวฟ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2010.89

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 ถึงปี พ.ศ.2530
กองเอกสารและห้องสมุด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย