ความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ชื่อเรื่อง :
ความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
หทัยรัตน์ สุขศรี
ผู้แต่งร่วม :
สารสิทธิ์ โรจน์ธนะธัญญา
รหัสดีโอไอ :

หทัยรัตน์ สุขศรี,สารสิทธิ์ โรจน์ธนะธัญญา. 2553. ความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น:วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SCPHKK.res.2010.2

หทัยรัตน์ สุขศรี,สารสิทธิ์ โรจน์ธนะธัญญา. (2553) ความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SCPHKK.res.2010.2

หทัยรัตน์ สุขศรี,สารสิทธิ์ โรจน์ธนะธัญญา. ความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น:วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SCPHKK.res.2010.2

หทัยรัตน์ สุขศรี,สารสิทธิ์ โรจน์ธนะธัญญา. (2553) ความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SCPHKK.res.2010.2

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0