การพัฒนากระบวนการผลิตสไตรีน โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน
การพัฒนากระบวนการผลิตสไตรีน โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากระบวนการผลิตสไตรีน โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชลธิดา สิลสมบัติ
ผู้แต่งร่วม :
ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ, สุรเทพ เขียวหอม
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชลธิดา สิลสมบัติ. 2552. การพัฒนากระบวนการผลิตสไตรีน โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2009.1313

ชลธิดา สิลสมบัติ. (2552) การพัฒนากระบวนการผลิตสไตรีน โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2009.1313

ชลธิดา สิลสมบัติ. การพัฒนากระบวนการผลิตสไตรีน โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2009.1313

ชลธิดา สิลสมบัติ. (2552) การพัฒนากระบวนการผลิตสไตรีน โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2009.1313