ปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยในการรักษาตนเองที่บ้าน ในเขตชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยในการรักษาตนเองที่บ้าน ในเขตชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อเรื่อง :
ปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยในการรักษาตนเองที่บ้าน ในเขตชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เพ็ญนภา ศรีหริ่ง
ผู้แต่งร่วม :
หทัยรัตน์ สุขศรี, ทิพาพร กาญจนราช

เพ็ญนภา ศรีหริ่ง and others. 2553. ปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยในการรักษาตนเองที่บ้าน ในเขตชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น:วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น;

เพ็ญนภา ศรีหริ่ง and others. (2553) ปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยในการรักษาตนเองที่บ้าน ในเขตชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น:ขอนแก่น.

เพ็ญนภา ศรีหริ่ง and others. ปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยในการรักษาตนเองที่บ้าน ในเขตชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น:วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2553. Print.

เพ็ญนภา ศรีหริ่ง and others. (2553) ปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยในการรักษาตนเองที่บ้าน ในเขตชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น:ขอนแก่น.