การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชุติมา ขมวิลัย
ผู้แต่งร่วม :
พิสิฐ บุญศรีเมือง

ชุติมา ขมวิลัย,พิสิฐ บุญศรีเมือง. 2552. การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล. กรุงเทพฯ:กรมประมง;

ชุติมา ขมวิลัย,พิสิฐ บุญศรีเมือง. (2552) การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

ชุติมา ขมวิลัย,พิสิฐ บุญศรีเมือง. การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล. กรุงเทพฯ:กรมประมง, 2552. Print.

ชุติมา ขมวิลัย,พิสิฐ บุญศรีเมือง. (2552) การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 21
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 14
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0