การศึกษาคุณภาพน้ำและสถานภาพของทรัพยากรประมงเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
การศึกษาคุณภาพน้ำและสถานภาพของทรัพยากรประมงเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาคุณภาพน้ำและสถานภาพของทรัพยากรประมงเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิรัช จิ๋วแหยม
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

วิรัช จิ๋วแหยม. 2553. การศึกษาคุณภาพน้ำและสถานภาพของทรัพยากรประมงเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย. หนองคาย:มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2010.98

วิรัช จิ๋วแหยม. (2553) การศึกษาคุณภาพน้ำและสถานภาพของทรัพยากรประมงเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย:หนองคาย. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2010.98

วิรัช จิ๋วแหยม. การศึกษาคุณภาพน้ำและสถานภาพของทรัพยากรประมงเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย. หนองคาย:มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2010.98

วิรัช จิ๋วแหยม. (2553) การศึกษาคุณภาพน้ำและสถานภาพของทรัพยากรประมงเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย:หนองคาย. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2010.98

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 21
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 15
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS