ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระดับประเทศ รอบที่ 3 [พ.ศ.2551]
ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระดับประเทศ รอบที่ 3 [พ.ศ.2551]
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระดับประเทศ รอบที่ 3 [พ.ศ.2551]
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
บุปผา ศิริรัศมี
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

บุปผา ศิริรัศมี,บุปผา ศิริรัศมี..[และคนอื่นๆ]. 2553. ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระดับประเทศ รอบที่ 3 [พ.ศ.2551]. นครปฐม:สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2010.89

บุปผา ศิริรัศมี,บุปผา ศิริรัศมี..[และคนอื่นๆ]. (2553) ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระดับประเทศ รอบที่ 3 [พ.ศ.2551]. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2010.89

บุปผา ศิริรัศมี,บุปผา ศิริรัศมี..[และคนอื่นๆ]. ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระดับประเทศ รอบที่ 3 [พ.ศ.2551]. นครปฐม:สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2010.89

บุปผา ศิริรัศมี,บุปผา ศิริรัศมี..[และคนอื่นๆ]. (2553) ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระดับประเทศ รอบที่ 3 [พ.ศ.2551]. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2010.89