การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน
การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อริยา เผ่าเครื่อง
ผู้แต่งร่วม :
-

อริยา เผ่าเครื่อง,อริยา เผ่าเครื่อง..[และคนอื่นๆ]. 2553. การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

อริยา เผ่าเครื่อง,อริยา เผ่าเครื่อง..[และคนอื่นๆ]. (2553) การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

อริยา เผ่าเครื่อง,อริยา เผ่าเครื่อง..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print.

อริยา เผ่าเครื่อง,อริยา เผ่าเครื่อง..[และคนอื่นๆ]. (2553) การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
ไทยมุสลิม
ขจัดภัย บุรุษพัฒน์