ผลของการเสริม conjugated linoleic acid [CLA] ต่อค่าโลหิตวิทยาและชีวเคมีของโลหิตในไก่เนื้อ
ผลของการเสริม conjugated linoleic acid [CLA] ต่อค่าโลหิตวิทยาและชีวเคมีของโลหิตในไก่เนื้อ
ชื่อเรื่อง :
ผลของการเสริม conjugated linoleic acid [CLA] ต่อค่าโลหิตวิทยาและชีวเคมีของโลหิตในไก่เนื้อ
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ภคนิจ คุปพิทยานันท์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ภคนิจ คุปพิทยานันท์. 2553. ผลของการเสริม conjugated linoleic acid [CLA] ต่อค่าโลหิตวิทยาและชีวเคมีของโลหิตในไก่เนื้อ. นครราชสีมา:สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SUT.res.2010.44

ภคนิจ คุปพิทยานันท์. (2553) ผลของการเสริม conjugated linoleic acid [CLA] ต่อค่าโลหิตวิทยาและชีวเคมีของโลหิตในไก่เนื้อ. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SUT.res.2010.44

ภคนิจ คุปพิทยานันท์. ผลของการเสริม conjugated linoleic acid [CLA] ต่อค่าโลหิตวิทยาและชีวเคมีของโลหิตในไก่เนื้อ. นครราชสีมา:สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SUT.res.2010.44

ภคนิจ คุปพิทยานันท์. (2553) ผลของการเสริม conjugated linoleic acid [CLA] ต่อค่าโลหิตวิทยาและชีวเคมีของโลหิตในไก่เนื้อ. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SUT.res.2010.44

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0