การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาทูน่าบริเวณไหล่ทวีปในทะเลอันดามัน
การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาทูน่าบริเวณไหล่ทวีปในทะเลอันดามัน
ชื่อเรื่อง :
การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาทูน่าบริเวณไหล่ทวีปในทะเลอันดามัน
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จันทร์ทิพย์ บรรลือเดช
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จันทร์ทิพย์ บรรลือเดช. 2553. การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาทูน่าบริเวณไหล่ทวีปในทะเลอันดามัน. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก;

จันทร์ทิพย์ บรรลือเดช. (2553) การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาทูน่าบริเวณไหล่ทวีปในทะเลอันดามัน. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก:กรุงเทพฯ.

จันทร์ทิพย์ บรรลือเดช. การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาทูน่าบริเวณไหล่ทวีปในทะเลอันดามัน. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก, 2553. Print.

จันทร์ทิพย์ บรรลือเดช. (2553) การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาทูน่าบริเวณไหล่ทวีปในทะเลอันดามัน. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก:กรุงเทพฯ.