การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มกระป๋อง โดยวิธีการประเมินแบบวัฏจักรชีวิต
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มกระป๋อง โดยวิธีการประเมินแบบวัฏจักรชีวิต
ชื่อเรื่อง :
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มกระป๋อง โดยวิธีการประเมินแบบวัฏจักรชีวิต
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เจนจิรา พุทธวรชัย
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

เจนจิรา พุทธวรชัย. 2552. การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มกระป๋อง โดยวิธีการประเมินแบบวัฏจักรชีวิต. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2009.16

เจนจิรา พุทธวรชัย. (2552) การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มกระป๋อง โดยวิธีการประเมินแบบวัฏจักรชีวิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2009.16

เจนจิรา พุทธวรชัย. การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มกระป๋อง โดยวิธีการประเมินแบบวัฏจักรชีวิต. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2009.16

เจนจิรา พุทธวรชัย. (2552) การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มกระป๋อง โดยวิธีการประเมินแบบวัฏจักรชีวิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2009.16

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 507
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 506
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0