การแปรรูปเห็ดหอมด้วยการอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศ
การแปรรูปเห็ดหอมด้วยการอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศ
ชื่อเรื่อง :
การแปรรูปเห็ดหอมด้วยการอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศ
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อัมพวัน ตั๊นสกุล
ผู้แต่งร่วม :
หทัยชนก กันตรง

อัมพวัน ตั๊นสกุล,หทัยชนก กันตรง. 2553. การแปรรูปเห็ดหอมด้วยการอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศ. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.];

อัมพวัน ตั๊นสกุล,หทัยชนก กันตรง. (2553) การแปรรูปเห็ดหอมด้วยการอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศ. ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท.

อัมพวัน ตั๊นสกุล,หทัยชนก กันตรง. การแปรรูปเห็ดหอมด้วยการอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศ. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.], 2553. Print.

อัมพวัน ตั๊นสกุล,หทัยชนก กันตรง. (2553) การแปรรูปเห็ดหอมด้วยการอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศ. ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 21
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 12
สังคม/ชุมชน :
 3
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 2