ผลของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการผิดปกติของสรีวิทยาและคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ในอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ผลของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการผิดปกติของสรีวิทยาและคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ในอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อเรื่อง :
ผลของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการผิดปกติของสรีวิทยาและคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ในอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พีระศักดิ์ ฉายประสาท
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

พีระศักดิ์ ฉายประสาท,พีระศักดิ์ ฉายประสาท..[และคนอื่นๆ]. 2554. ผลของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการผิดปกติของสรีวิทยาและคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ในอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก:คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2011.57

พีระศักดิ์ ฉายประสาท,พีระศักดิ์ ฉายประสาท..[และคนอื่นๆ]. (2554) ผลของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการผิดปกติของสรีวิทยาและคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ในอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2011.57

พีระศักดิ์ ฉายประสาท,พีระศักดิ์ ฉายประสาท..[และคนอื่นๆ]. ผลของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการผิดปกติของสรีวิทยาและคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ในอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก:คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2011.57

พีระศักดิ์ ฉายประสาท,พีระศักดิ์ ฉายประสาท..[และคนอื่นๆ]. (2554) ผลของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการผิดปกติของสรีวิทยาและคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ในอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2011.57

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0