การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศ เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม
การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศ เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม
ชื่อเรื่อง :
การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศ เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธวัฒน์ชัย เทพนวล
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธวัฒน์ชัย เทพนวล. 2553. การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศ เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม. สงขลา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ;

ธวัฒน์ชัย เทพนวล. (2553) การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศ เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

ธวัฒน์ชัย เทพนวล. การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศ เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม. สงขลา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2553. Print.

ธวัฒน์ชัย เทพนวล. (2553) การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศ เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 36
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 36
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
ผลของโอโซนต่ออายุการเก็บรักษาลำไย
สิคีริยา เรืองยุทธิการณ์