ปัญหาในการปฏิบัติใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้างอาคาร
ปัญหาในการปฏิบัติใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อเรื่อง :
ปัญหาในการปฏิบัติใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้างอาคาร
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มานิต ฉัตรสุวรรณวิไล
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

มานิต ฉัตรสุวรรณวิไล. 2553. ปัญหาในการปฏิบัติใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้างอาคาร. คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2010.330

มานิต ฉัตรสุวรรณวิไล. (2553) ปัญหาในการปฏิบัติใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้างอาคาร . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2010.330

มานิต ฉัตรสุวรรณวิไล. ปัญหาในการปฏิบัติใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้างอาคาร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2010.330

มานิต ฉัตรสุวรรณวิไล. (2553) ปัญหาในการปฏิบัติใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้างอาคาร . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2010.330

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 359
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 63
วิชาการ :
 286
สังคม/ชุมชน :
 17
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0