ลักษณะกลิ่นรส และกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์น้ำพริกตาแดง ที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค
ลักษณะกลิ่นรส และกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์น้ำพริกตาแดง ที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค
ชื่อเรื่อง :
ลักษณะกลิ่นรส และกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์น้ำพริกตาแดง ที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นิจฉรา ทูลธรรม
ผู้แต่งร่วม :
วัลัศนา โพธิ์ศรี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นิจฉรา ทูลธรรม. 2552. ลักษณะกลิ่นรส และกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์น้ำพริกตาแดง ที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

นิจฉรา ทูลธรรม. (2552) ลักษณะกลิ่นรส และกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์น้ำพริกตาแดง ที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

นิจฉรา ทูลธรรม. ลักษณะกลิ่นรส และกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์น้ำพริกตาแดง ที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.

นิจฉรา ทูลธรรม. (2552) ลักษณะกลิ่นรส และกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์น้ำพริกตาแดง ที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 28
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 28
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0