ผลของสารฆ่าเชื้อและสารลดแรงตึงผิวในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ดั้งเดิมและ Salmonella ในผักสดต่างชนิดกัน
ผลของสารฆ่าเชื้อและสารลดแรงตึงผิวในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ดั้งเดิมและ Salmonella ในผักสดต่างชนิดกัน
ชื่อเรื่อง :
ผลของสารฆ่าเชื้อและสารลดแรงตึงผิวในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ดั้งเดิมและ Salmonella ในผักสดต่างชนิดกัน
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ตรีอุบล แก้วหย่อง
ผู้แต่งร่วม :
บวรศักดิ์ ลีนานนท์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ตรีอุบล แก้วหย่อง. 2552. ผลของสารฆ่าเชื้อและสารลดแรงตึงผิวในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ดั้งเดิมและ Salmonella ในผักสดต่างชนิดกัน. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ตรีอุบล แก้วหย่อง. (2552) ผลของสารฆ่าเชื้อและสารลดแรงตึงผิวในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ดั้งเดิมและ Salmonella ในผักสดต่างชนิดกัน . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

ตรีอุบล แก้วหย่อง. ผลของสารฆ่าเชื้อและสารลดแรงตึงผิวในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ดั้งเดิมและ Salmonella ในผักสดต่างชนิดกัน. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.

ตรีอุบล แก้วหย่อง. (2552) ผลของสารฆ่าเชื้อและสารลดแรงตึงผิวในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ดั้งเดิมและ Salmonella ในผักสดต่างชนิดกัน . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0