ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ของเจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ของเจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อเรื่อง :
ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ของเจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธีรยุทธ ลิ่มอรุณ
ผู้แต่งร่วม :
กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธีรยุทธ ลิ่มอรุณ. 2553. ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ของเจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. , มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2010.31

ธีรยุทธ ลิ่มอรุณ. (2553) ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ของเจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2010.31

ธีรยุทธ ลิ่มอรุณ. ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ของเจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2010.31

ธีรยุทธ ลิ่มอรุณ. (2553) ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ของเจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2010.31

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ
นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยา