การระบุสารพันธุกรรมของวัวด้วยการวิเคราะห์ยีนไซโตโครมปีในไมโตคอนเดรีย
การระบุสารพันธุกรรมของวัวด้วยการวิเคราะห์ยีนไซโตโครมปีในไมโตคอนเดรีย
ชื่อเรื่อง :
การระบุสารพันธุกรรมของวัวด้วยการวิเคราะห์ยีนไซโตโครมปีในไมโตคอนเดรีย
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อธิชา ปัญญาโกญ
ผู้แต่งร่วม :
-

อธิชา ปัญญาโกญ. 2554. การระบุสารพันธุกรรมของวัวด้วยการวิเคราะห์ยีนไซโตโครมปีในไมโตคอนเดรีย. คณะเทคนิคการแพทย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

อธิชา ปัญญาโกญ. (2554) การระบุสารพันธุกรรมของวัวด้วยการวิเคราะห์ยีนไซโตโครมปีในไมโตคอนเดรีย . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

อธิชา ปัญญาโกญ. การระบุสารพันธุกรรมของวัวด้วยการวิเคราะห์ยีนไซโตโครมปีในไมโตคอนเดรีย. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.

อธิชา ปัญญาโกญ. (2554) การระบุสารพันธุกรรมของวัวด้วยการวิเคราะห์ยีนไซโตโครมปีในไมโตคอนเดรีย . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0