การสื่อสารของพยาบาลวิชาชีพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน
การสื่อสารของพยาบาลวิชาชีพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชื่อเรื่อง :
การสื่อสารของพยาบาลวิชาชีพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วัชราวรรณ วีระรัตนกุล
ผู้แต่งร่วม :
บุษบา สุธีธร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วัชราวรรณ วีระรัตนกุล. 2552. การสื่อสารของพยาบาลวิชาชีพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน. , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วัชราวรรณ วีระรัตนกุล. (2552) การสื่อสารของพยาบาลวิชาชีพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วัชราวรรณ วีระรัตนกุล. การสื่อสารของพยาบาลวิชาชีพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วัชราวรรณ วีระรัตนกุล. (2552) การสื่อสารของพยาบาลวิชาชีพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 138
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 37
วิชาการ :
 76
สังคม/ชุมชน :
 25
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0