การเปรียบเทียบระบบทำความเย็น โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
การเปรียบเทียบระบบทำความเย็น โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบระบบทำความเย็น โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เทวัญ ทองโคตร
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

เทวัญ ทองโคตร. 2554. การเปรียบเทียบระบบทำความเย็น โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2011.383

เทวัญ ทองโคตร. (2554) การเปรียบเทียบระบบทำความเย็น โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2011.383

เทวัญ ทองโคตร. การเปรียบเทียบระบบทำความเย็น โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2011.383

เทวัญ ทองโคตร. (2554) การเปรียบเทียบระบบทำความเย็น โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2011.383

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 9
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0