กลไกรักษาอาการผมร่วมของสารเคมี พฤกษเคมี และสารสกัดธรรมชาติ โดยการออกฤทธิ์ต่อฮอร์โมน
กลไกรักษาอาการผมร่วมของสารเคมี พฤกษเคมี และสารสกัดธรรมชาติ โดยการออกฤทธิ์ต่อฮอร์โมน
ชื่อเรื่อง :
กลไกรักษาอาการผมร่วมของสารเคมี พฤกษเคมี และสารสกัดธรรมชาติ โดยการออกฤทธิ์ต่อฮอร์โมน
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ไชยวัฒน์ ไชยสุต
ผู้แต่งร่วม :
ฐาปนา กุมาร์, วันดี รังสีวิจิตรประภา
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ไชยวัฒน์ ไชยสุต. 2553. กลไกรักษาอาการผมร่วมของสารเคมี พฤกษเคมี และสารสกัดธรรมชาติ โดยการออกฤทธิ์ต่อฮอร์โมน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2010.67

ไชยวัฒน์ ไชยสุต. (2553) กลไกรักษาอาการผมร่วมของสารเคมี พฤกษเคมี และสารสกัดธรรมชาติ โดยการออกฤทธิ์ต่อฮอร์โมน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2010.67

ไชยวัฒน์ ไชยสุต. กลไกรักษาอาการผมร่วมของสารเคมี พฤกษเคมี และสารสกัดธรรมชาติ โดยการออกฤทธิ์ต่อฮอร์โมน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2010.67

ไชยวัฒน์ ไชยสุต. (2553) กลไกรักษาอาการผมร่วมของสารเคมี พฤกษเคมี และสารสกัดธรรมชาติ โดยการออกฤทธิ์ต่อฮอร์โมน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2010.67

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 21
Full-Text :
 971
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 156
วิชาการ :
 824
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 12