ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ การรับรู้ต่อภาวะสุขภาพ กับพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ การรับรู้ต่อภาวะสุขภาพ กับพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ การรับรู้ต่อภาวะสุขภาพ กับพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สิริอร พัวศิริ
ผู้แต่งร่วม :
-

สิริอร พัวศิริ. 2533. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ การรับรู้ต่อภาวะสุขภาพ กับพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล;

สิริอร พัวศิริ. (2533) ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ การรับรู้ต่อภาวะสุขภาพ กับพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

สิริอร พัวศิริ. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ การรับรู้ต่อภาวะสุขภาพ กับพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533.

สิริอร พัวศิริ. (2533) ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ การรับรู้ต่อภาวะสุขภาพ กับพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.