การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทและสารอาหารจากกากงาใช้เป็นอาหารเสริม
การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทและสารอาหารจากกากงาใช้เป็นอาหารเสริม
ชื่อเรื่อง :
การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทและสารอาหารจากกากงาใช้เป็นอาหารเสริม
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
รัชฎาภรณ์ คะประสบ
ผู้แต่งร่วม :
ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

รัชฎาภรณ์ คะประสบ. 2553. การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทและสารอาหารจากกากงาใช้เป็นอาหารเสริม. , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รัชฎาภรณ์ คะประสบ. (2553) การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทและสารอาหารจากกากงาใช้เป็นอาหารเสริม . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รัชฎาภรณ์ คะประสบ. การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทและสารอาหารจากกากงาใช้เป็นอาหารเสริม. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รัชฎาภรณ์ คะประสบ. (2553) การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทและสารอาหารจากกากงาใช้เป็นอาหารเสริม . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=