รูปแบบและวิธีการในการแช่แข็งและการใช้ประโยชน์น้ำเชื้อแช่แข็งปลากะรังหงส์
รูปแบบและวิธีการในการแช่แข็งและการใช้ประโยชน์น้ำเชื้อแช่แข็งปลากะรังหงส์
ชื่อเรื่อง :
รูปแบบและวิธีการในการแช่แข็งและการใช้ประโยชน์น้ำเชื้อแช่แข็งปลากะรังหงส์
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นิพนธ์ เสนอินทร์
ผู้แต่งร่วม :
เรณู ยาชิโร, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ

นิพนธ์ เสนอินทร์,เรณู ยาชิโรและสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ. 2554. รูปแบบและวิธีการในการแช่แข็งและการใช้ประโยชน์น้ำเชื้อแช่แข็งปลากะรังหงส์. ระยอง:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง;

นิพนธ์ เสนอินทร์,เรณู ยาชิโรและสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ. (2554) รูปแบบและวิธีการในการแช่แข็งและการใช้ประโยชน์น้ำเชื้อแช่แข็งปลากะรังหงส์. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง:ระยอง.

นิพนธ์ เสนอินทร์,เรณู ยาชิโรและสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ. รูปแบบและวิธีการในการแช่แข็งและการใช้ประโยชน์น้ำเชื้อแช่แข็งปลากะรังหงส์. ระยอง:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง, 2554. Print.

นิพนธ์ เสนอินทร์,เรณู ยาชิโรและสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ. (2554) รูปแบบและวิธีการในการแช่แข็งและการใช้ประโยชน์น้ำเชื้อแช่แข็งปลากะรังหงส์. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง:ระยอง.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0