รูปแบบและวิธีการในการแช่แข็งและการใช้ประโยชน์น้ำเชื้อแช่แข็งปลากะรังหงส์
รูปแบบและวิธีการในการแช่แข็งและการใช้ประโยชน์น้ำเชื้อแช่แข็งปลากะรังหงส์
ชื่อเรื่อง :
รูปแบบและวิธีการในการแช่แข็งและการใช้ประโยชน์น้ำเชื้อแช่แข็งปลากะรังหงส์
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นิพนธ์ เสนอินทร์
ผู้แต่งร่วม :
เรณู ยาชิโร, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ

นิพนธ์ เสนอินทร์,เรณู ยาชิโรและสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ. 2554. รูปแบบและวิธีการในการแช่แข็งและการใช้ประโยชน์น้ำเชื้อแช่แข็งปลากะรังหงส์. ระยอง:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นิพนธ์ เสนอินทร์,เรณู ยาชิโรและสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ. (2554) รูปแบบและวิธีการในการแช่แข็งและการใช้ประโยชน์น้ำเชื้อแช่แข็งปลากะรังหงส์. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง:ระยอง. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นิพนธ์ เสนอินทร์,เรณู ยาชิโรและสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ. รูปแบบและวิธีการในการแช่แข็งและการใช้ประโยชน์น้ำเชื้อแช่แข็งปลากะรังหงส์. ระยอง:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นิพนธ์ เสนอินทร์,เรณู ยาชิโรและสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ. (2554) รูปแบบและวิธีการในการแช่แข็งและการใช้ประโยชน์น้ำเชื้อแช่แข็งปลากะรังหงส์. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง:ระยอง. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=