การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด ภายหลังการใช้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด ภายหลังการใช้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน
ชื่อเรื่อง :
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด ภายหลังการใช้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศศิภา เสริมพงษ์พันธ์
ผู้แต่งร่วม :
ชโยดม สรรพศรี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศศิภา เสริมพงษ์พันธ์. 2553. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด ภายหลังการใช้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ศศิภา เสริมพงษ์พันธ์. (2553) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด ภายหลังการใช้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ศศิภา เสริมพงษ์พันธ์. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด ภายหลังการใช้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

ศศิภา เสริมพงษ์พันธ์. (2553) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด ภายหลังการใช้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS