การผลิตกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องคุณภาพดีเชิงพาณิชย์ในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการจัดการธาตุอาหารในดิน
การผลิตกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องคุณภาพดีเชิงพาณิชย์ในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการจัดการธาตุอาหารในดิน
ชื่อเรื่อง :
การผลิตกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องคุณภาพดีเชิงพาณิชย์ในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการจัดการธาตุอาหารในดิน
ปี :
[2553]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พีระศักดิ์ ฉายประสาท
ผู้แต่งร่วม :
พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม

พีระศักดิ์ ฉายประสาท,พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม. [2553]. การผลิตกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องคุณภาพดีเชิงพาณิชย์ในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการจัดการธาตุอาหารในดิน. พิษณุโลก:คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พีระศักดิ์ ฉายประสาท,พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม. ([2553]) การผลิตกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องคุณภาพดีเชิงพาณิชย์ในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการจัดการธาตุอาหารในดิน. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พีระศักดิ์ ฉายประสาท,พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม. การผลิตกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องคุณภาพดีเชิงพาณิชย์ในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการจัดการธาตุอาหารในดิน. พิษณุโลก:คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, [2553]. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พีระศักดิ์ ฉายประสาท,พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม. ([2553]) การผลิตกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องคุณภาพดีเชิงพาณิชย์ในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการจัดการธาตุอาหารในดิน. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 186
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 108
วิชาการ :
 54
สังคม/ชุมชน :
 14
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 10