การพัฒนามาตรฐานอาชีพนักบัญชี ที่ตอบสนองต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
การพัฒนามาตรฐานอาชีพนักบัญชี ที่ตอบสนองต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนามาตรฐานอาชีพนักบัญชี ที่ตอบสนองต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กุสุมา ดำพิทักษ์
ผู้แต่งร่วม :
มาลี จตุรัส, กิ่งกาญจน์ มูลเมือง, วาสนา ดวงดารา, เฮียง บัวไหล, นภาพร เตรียมมีฤทธิ์
รหัสดีโอไอ :

กุสุมา ดำพิทักษ์,กุสุมา ดำพิทักษ์..[และคนอื่นๆ]. 2553. การพัฒนามาตรฐานอาชีพนักบัญชี ที่ตอบสนองต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม. ปทุมธานี:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2010.6

กุสุมา ดำพิทักษ์,กุสุมา ดำพิทักษ์..[และคนอื่นๆ]. (2553) การพัฒนามาตรฐานอาชีพนักบัญชี ที่ตอบสนองต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ปทุมธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2010.6

กุสุมา ดำพิทักษ์,กุสุมา ดำพิทักษ์..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนามาตรฐานอาชีพนักบัญชี ที่ตอบสนองต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม. ปทุมธานี:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2010.6

กุสุมา ดำพิทักษ์,กุสุมา ดำพิทักษ์..[และคนอื่นๆ]. (2553) การพัฒนามาตรฐานอาชีพนักบัญชี ที่ตอบสนองต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ปทุมธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2010.6

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 474
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 136
วิชาการ :
 338
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0