การอนุรักษ์ชุมชนและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมริมแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย
การอนุรักษ์ชุมชนและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมริมแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย
ชื่อเรื่อง :
การอนุรักษ์ชุมชนและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมริมแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชนกพร ไผทสิทธิกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

ชนกพร ไผทสิทธิกุล. 2554. การอนุรักษ์ชุมชนและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมริมแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพฯ:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม;

ชนกพร ไผทสิทธิกุล. (2554) การอนุรักษ์ชุมชนและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมริมแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม:กรุงเทพฯ.

ชนกพร ไผทสิทธิกุล. การอนุรักษ์ชุมชนและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมริมแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพฯ:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554. Print.

ชนกพร ไผทสิทธิกุล. (2554) การอนุรักษ์ชุมชนและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมริมแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 25
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 25
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0