การหาปริมาณโพแทสเซียมในผลไม้บางชนิด โดยเทคนิครังสี
การหาปริมาณโพแทสเซียมในผลไม้บางชนิด โดยเทคนิครังสี
ชื่อเรื่อง :
การหาปริมาณโพแทสเซียมในผลไม้บางชนิด โดยเทคนิครังสี
ปี :
2530
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุนันท์ จินานุรักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

สุนันท์ จินานุรักษ์. 2530. การหาปริมาณโพแทสเซียมในผลไม้บางชนิด โดยเทคนิครังสี. สาขาวิชาการสอนเคมี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

สุนันท์ จินานุรักษ์. (2530) การหาปริมาณโพแทสเซียมในผลไม้บางชนิด โดยเทคนิครังสี . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

สุนันท์ จินานุรักษ์. การหาปริมาณโพแทสเซียมในผลไม้บางชนิด โดยเทคนิครังสี. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530.

สุนันท์ จินานุรักษ์. (2530) การหาปริมาณโพแทสเซียมในผลไม้บางชนิด โดยเทคนิครังสี . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0