ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเสริมน้ำมันปลาทูน่าและวิตามินอีในอาหารเพรียงทราย (Perinereis nuntia, Savigny 2818)
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเสริมน้ำมันปลาทูน่าและวิตามินอีในอาหารเพรียงทราย (Perinereis nuntia, Savigny 2818)
ชื่อเรื่อง :
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเสริมน้ำมันปลาทูน่าและวิตามินอีในอาหารเพรียงทราย (Perinereis nuntia, Savigny 2818)
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปณต กลิ่นเชิดชู
ผู้แต่งร่วม :
อิสราภรณ์ จิตรหลัง, นงลักษณ์ สำราญราษฎร์

ปณต กลิ่นเชิดชู and others. 2554. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเสริมน้ำมันปลาทูน่าและวิตามินอีในอาหารเพรียงทราย (Perinereis nuntia, Savigny 2818). กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำทะเลชายฝั่ง กรมประมง;

ปณต กลิ่นเชิดชู and others. (2554) ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเสริมน้ำมันปลาทูน่าและวิตามินอีในอาหารเพรียงทราย (Perinereis nuntia, Savigny 2818). สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำทะเลชายฝั่ง กรมประมง:กรุงเทพฯ.

ปณต กลิ่นเชิดชู and others. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเสริมน้ำมันปลาทูน่าและวิตามินอีในอาหารเพรียงทราย (Perinereis nuntia, Savigny 2818). กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำทะเลชายฝั่ง กรมประมง, 2554. Print.

ปณต กลิ่นเชิดชู and others. (2554) ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเสริมน้ำมันปลาทูน่าและวิตามินอีในอาหารเพรียงทราย (Perinereis nuntia, Savigny 2818). สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำทะเลชายฝั่ง กรมประมง:กรุงเทพฯ.