การศึกษาผลของสภาวะการแปรรูปน้ำมังคุดผงด้วยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอยที่มีผลต่อคุณภาพของมังคุดผงในระดับโรงงานต้นแบบ
การศึกษาผลของสภาวะการแปรรูปน้ำมังคุดผงด้วยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอยที่มีผลต่อคุณภาพของมังคุดผงในระดับโรงงานต้นแบบ
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาผลของสภาวะการแปรรูปน้ำมังคุดผงด้วยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอยที่มีผลต่อคุณภาพของมังคุดผงในระดับโรงงานต้นแบบ
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุชาดา ไชยสวัสดิ์
ผู้แต่งร่วม :
อรวี ดีรัศมี, สุรชัย แก้วบุญเรือง, ภานุ พลายบัว, จุฑาทิพย์ พนาปิยะสกุลไชย, อรพรรณ นาสะกาด

สุชาดา ไชยสวัสดิ์. 2553. การศึกษาผลของสภาวะการแปรรูปน้ำมังคุดผงด้วยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอยที่มีผลต่อคุณภาพของมังคุดผงในระดับโรงงานต้นแบบ. กรุงเทพฯ:สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

สุชาดา ไชยสวัสดิ์. (2553) การศึกษาผลของสภาวะการแปรรูปน้ำมังคุดผงด้วยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอยที่มีผลต่อคุณภาพของมังคุดผงในระดับโรงงานต้นแบบ. สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

สุชาดา ไชยสวัสดิ์. การศึกษาผลของสภาวะการแปรรูปน้ำมังคุดผงด้วยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอยที่มีผลต่อคุณภาพของมังคุดผงในระดับโรงงานต้นแบบ. กรุงเทพฯ:สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553. Print.

สุชาดา ไชยสวัสดิ์. (2553) การศึกษาผลของสภาวะการแปรรูปน้ำมังคุดผงด้วยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอยที่มีผลต่อคุณภาพของมังคุดผงในระดับโรงงานต้นแบบ. สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 111
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 36
วิชาการ :
 75
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0