ฤทธิ์ของสารสกัดจากดอกเทียนบ้านในการต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังบางชนิด
ฤทธิ์ของสารสกัดจากดอกเทียนบ้านในการต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังบางชนิด
ชื่อเรื่อง :
ฤทธิ์ของสารสกัดจากดอกเทียนบ้านในการต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังบางชนิด
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุนิดา กาญจนมยูร
ผู้แต่งร่วม :
-

สุนิดา กาญจนมยูร. 2533. ฤทธิ์ของสารสกัดจากดอกเทียนบ้านในการต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังบางชนิด. , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุนิดา กาญจนมยูร. (2533) ฤทธิ์ของสารสกัดจากดอกเทียนบ้านในการต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังบางชนิด . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุนิดา กาญจนมยูร. ฤทธิ์ของสารสกัดจากดอกเทียนบ้านในการต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังบางชนิด. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุนิดา กาญจนมยูร. (2533) ฤทธิ์ของสารสกัดจากดอกเทียนบ้านในการต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังบางชนิด . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0