การแสดงออกของอองโคยีน c-kit ในมะเร็งเซลล์ ในสุนัขทางเซลล์พยาธิวินิจฉัย
การแสดงออกของอองโคยีน c-kit ในมะเร็งเซลล์ ในสุนัขทางเซลล์พยาธิวินิจฉัย
ชื่อเรื่อง :
การแสดงออกของอองโคยีน c-kit ในมะเร็งเซลล์ ในสุนัขทางเซลล์พยาธิวินิจฉัย
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อัจริยา ไศละสูต
ผู้แต่งร่วม :
อนุเทพ รังสีพิพัฒน์, ภัทรกฤช ธีวะสุตระกูล

อัจริยา ไศละสูต and others. 2555. การแสดงออกของอองโคยีน c-kit ในมะเร็งเซลล์ ในสุนัขทางเซลล์พยาธิวินิจฉัย. กรุงเทพฯ:คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อัจริยา ไศละสูต and others. (2555) การแสดงออกของอองโคยีน c-kit ในมะเร็งเซลล์ ในสุนัขทางเซลล์พยาธิวินิจฉัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

อัจริยา ไศละสูต and others. การแสดงออกของอองโคยีน c-kit ในมะเร็งเซลล์ ในสุนัขทางเซลล์พยาธิวินิจฉัย. กรุงเทพฯ:คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.

อัจริยา ไศละสูต and others. (2555) การแสดงออกของอองโคยีน c-kit ในมะเร็งเซลล์ ในสุนัขทางเซลล์พยาธิวินิจฉัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.