ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเปิดประเทศของประเทศไทย กับประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ
ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเปิดประเทศของประเทศไทย กับประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเปิดประเทศของประเทศไทย กับประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุพิญญา คำพรหม
ผู้แต่งร่วม :
ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล,
รหัสดีโอไอ :

สุพิญญา คำพรหม. 2554. ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเปิดประเทศของประเทศไทย กับประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2011.191

สุพิญญา คำพรหม. (2554) ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเปิดประเทศของประเทศไทย กับประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2011.191

สุพิญญา คำพรหม. ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเปิดประเทศของประเทศไทย กับประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2011.191

สุพิญญา คำพรหม. (2554) ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเปิดประเทศของประเทศไทย กับประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2011.191

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 29
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 29
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
ศิลปวัตถุกรุงรัตนโกสินทร์
กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในภาคใต้ของประเทศไทย
กองนโยบายการพาณิชย์ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์