ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเปิดประเทศของประเทศไทย กับประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ
ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเปิดประเทศของประเทศไทย กับประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเปิดประเทศของประเทศไทย กับประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุพิญญา คำพรหม
ผู้แต่งร่วม :
ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล,

สุพิญญา คำพรหม. 2554. ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเปิดประเทศของประเทศไทย กับประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

สุพิญญา คำพรหม. (2554) ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเปิดประเทศของประเทศไทย กับประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

สุพิญญา คำพรหม. ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเปิดประเทศของประเทศไทย กับประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.

สุพิญญา คำพรหม. (2554) ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเปิดประเทศของประเทศไทย กับประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 29
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 29
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
ชาวยะวาในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2445-2492
กรรณิการ์ จุฑามาศ สุมาลี