การสร้างสภาวะเครียดน้ำเพื่อชักนำการออกดอกของมังคุดและลดความเสียหายของอาการเนื้อแก้วยางไหลภายในผล
การสร้างสภาวะเครียดน้ำเพื่อชักนำการออกดอกของมังคุดและลดความเสียหายของอาการเนื้อแก้วยางไหลภายในผล
ชื่อเรื่อง :
การสร้างสภาวะเครียดน้ำเพื่อชักนำการออกดอกของมังคุดและลดความเสียหายของอาการเนื้อแก้วยางไหลภายในผล
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธีรวุฒิ ชุตินันทกุล
ผู้แต่งร่วม :
มาลัยพร เชื้อบัณฑิต, สุขจิตร์ จันทร์สารี

ธีรวุฒิ ชุตินันทกุล,มาลัยพร เชื้อบัณฑิต. 2552. การสร้างสภาวะเครียดน้ำเพื่อชักนำการออกดอกของมังคุดและลดความเสียหายของอาการเนื้อแก้วยางไหลภายในผล. จันทบุรี:ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี;

ธีรวุฒิ ชุตินันทกุล,มาลัยพร เชื้อบัณฑิต. (2552) การสร้างสภาวะเครียดน้ำเพื่อชักนำการออกดอกของมังคุดและลดความเสียหายของอาการเนื้อแก้วยางไหลภายในผล. ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี:จันทบุรี.

ธีรวุฒิ ชุตินันทกุล,มาลัยพร เชื้อบัณฑิต. การสร้างสภาวะเครียดน้ำเพื่อชักนำการออกดอกของมังคุดและลดความเสียหายของอาการเนื้อแก้วยางไหลภายในผล. จันทบุรี:ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี, 2552. Print.

ธีรวุฒิ ชุตินันทกุล,มาลัยพร เชื้อบัณฑิต. (2552) การสร้างสภาวะเครียดน้ำเพื่อชักนำการออกดอกของมังคุดและลดความเสียหายของอาการเนื้อแก้วยางไหลภายในผล. ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี:จันทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 125
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 49
วิชาการ :
 59
สังคม/ชุมชน :
 6
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 11