การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดจากใบรางจืด
การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดจากใบรางจืด
ชื่อเรื่อง :
การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดจากใบรางจืด
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปราโมทย์ มหคุณากร
ผู้แต่งร่วม :
อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, นาฏศจี นวลแก้ว
รหัสดีโอไอ :

ปราโมทย์ มหคุณากร,ปราโมทย์ มหคุณากร..[และคนอื่นๆ]. 2553. การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดจากใบรางจืด. ขอนแก่น:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2010.26

ปราโมทย์ มหคุณากร,ปราโมทย์ มหคุณากร..[และคนอื่นๆ]. (2553) การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดจากใบรางจืด. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2010.26

ปราโมทย์ มหคุณากร,ปราโมทย์ มหคุณากร..[และคนอื่นๆ]. การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดจากใบรางจืด. ขอนแก่น:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2010.26

ปราโมทย์ มหคุณากร,ปราโมทย์ มหคุณากร..[และคนอื่นๆ]. (2553) การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดจากใบรางจืด. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2010.26

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 156
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 42
วิชาการ :
 114
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0