การแยกและตรวจสอบชนิดของเชื้อราไมคอร์ไรซาในรากกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หวายและซิมบิเดียม
การแยกและตรวจสอบชนิดของเชื้อราไมคอร์ไรซาในรากกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หวายและซิมบิเดียม
ชื่อเรื่อง :
การแยกและตรวจสอบชนิดของเชื้อราไมคอร์ไรซาในรากกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หวายและซิมบิเดียม
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุรีย์พร นนทชัยภูมิ
ผู้แต่งร่วม :
สาวิตรี สระศรีรัตน์, เลขา มาโนช,
รหัสดีโอไอ :

สุรีย์พร นนทชัยภูมิ and others. 2554. การแยกและตรวจสอบชนิดของเชื้อราไมคอร์ไรซาในรากกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หวายและซิมบิเดียม. เชียงราย:สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MFU.res.2011.2

สุรีย์พร นนทชัยภูมิ and others. (2554) การแยกและตรวจสอบชนิดของเชื้อราไมคอร์ไรซาในรากกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หวายและซิมบิเดียม. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง:เชียงราย. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MFU.res.2011.2

สุรีย์พร นนทชัยภูมิ and others. การแยกและตรวจสอบชนิดของเชื้อราไมคอร์ไรซาในรากกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หวายและซิมบิเดียม. เชียงราย:สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MFU.res.2011.2

สุรีย์พร นนทชัยภูมิ and others. (2554) การแยกและตรวจสอบชนิดของเชื้อราไมคอร์ไรซาในรากกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หวายและซิมบิเดียม. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง:เชียงราย. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MFU.res.2011.2

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 73
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 14
วิชาการ :
 59
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0