กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์
กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์
ชื่อเรื่อง :
กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์
ผู้แต่งร่วม :
ทรงพล กาญจนชูชัย,
รหัสดีโอไอ :

สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์. 2553. กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2010.107

สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์. (2553) กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2010.107

สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์. กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2010.107

สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์. (2553) กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2010.107