การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ ชุด 12 นักษัตร
การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ ชุด 12 นักษัตร
ชื่อเรื่อง :
การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ ชุด 12 นักษัตร
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุภาสีรีร์ ปิยะพิพัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
บุษกร บิณฑสันต์,
รหัสดีโอไอ :

สุภาสีรีร์ ปิยะพิพัฒน์. 2553. การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ ชุด 12 นักษัตร. สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2010.293

สุภาสีรีร์ ปิยะพิพัฒน์. (2553) การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ ชุด 12 นักษัตร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2010.293

สุภาสีรีร์ ปิยะพิพัฒน์. การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ ชุด 12 นักษัตร. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2010.293

สุภาสีรีร์ ปิยะพิพัฒน์. (2553) การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ ชุด 12 นักษัตร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2010.293

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 35
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 15
วิชาการ :
 20
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0