ความหลากหลายของราที่เจริญในน้ำเค็มบริเวณอ่าวไทยและการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
ความหลากหลายของราที่เจริญในน้ำเค็มบริเวณอ่าวไทยและการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
ชื่อเรื่อง :
ความหลากหลายของราที่เจริญในน้ำเค็มบริเวณอ่าวไทยและการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธิดา เดชฮวบ
ผู้แต่งร่วม :
เลขา มาโนช

ธิดา เดชฮวบ,เลขา มาโนช. 2553. ความหลากหลายของราที่เจริญในน้ำเค็มบริเวณอ่าวไทยและการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์. กรุงเทพฯ:คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธิดา เดชฮวบ,เลขา มาโนช. (2553) ความหลากหลายของราที่เจริญในน้ำเค็มบริเวณอ่าวไทยและการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธิดา เดชฮวบ,เลขา มาโนช. ความหลากหลายของราที่เจริญในน้ำเค็มบริเวณอ่าวไทยและการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์. กรุงเทพฯ:คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธิดา เดชฮวบ,เลขา มาโนช. (2553) ความหลากหลายของราที่เจริญในน้ำเค็มบริเวณอ่าวไทยและการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0